KeyLearning

Ο όρος e-learning, ή όπως αποδίδεται στα ελληνικά ηλεκτρονική μάθηση, αναφέρεται στην εκπαιδευτική διαδικασία που λαμβάνει χώρα κυρίως εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Ο κύριος διαχωρισμός της ηλεκτρονικής μάθησης είναι σε σύγχρονη και σε ασύγχρονη (synchronousandasynchronouse-learning). Σύγχρονη είναι η ηλεκτρονική μάθηση  που γίνεται σε πραγματικό χρόνο (live) με όλους τους συμμετέχοντες“παρόντες” και ασύγχρονη αυτή στην οποία οι συμμετέχοντεςέχουν ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό σε όποιο χρόνο αυτοί επιθυμούν.

Τι κάνουμε;

Η KeyNorms διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να προσφέρει λύσεις ασύγχρονης και σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες και αυτόνομες πλατφόρμες υποστηριζόμενες από εξειδικευμένα στελέχη με πλούσια εμπειρία, η KeyNorms προσφέρει τη δυνατότητα διοργάνωσηςηλεκτρονικών σεμιναρίων (webinars) και μαθημάτωνσε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, μέσω του σύγχρονου συστήματος διαχείρισης εκπαίδευσης (LMS) που διαθέτει, ασύγχρονων μαθημάτων εξ αποστάσεως,στα οποία οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα από οποιοδήποτε σημείο του κόσμο. Και όλα αυτά:

 • Χωρίς να επιβαρύνεται ο πελάτης με επιπλέονέξοδα για υποδομές ή εξοπλισμό
 • Χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο
 • Με ελευθερία επιλογής από πλευράς χρονοδιαγράμματος και περιεχομένου
 • Χωρίς περιορισμούς ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν, ανάλογα με τις ανάγκες τους, ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που προσφέρει η KeyNorms. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, που μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον ψάχνουν για τις πλέον κατάλληλες και συμφέρουσες λύσεις.

Επιλέξτε τις υπηρεσίες e-learning της KeyNorms για:

 • Τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρουν στους χρήστες
 • Τη δυνατότητα εύκολης προσαρμογής του περιεχομένου σε αυτό που εσείς θέλετε
 • Την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος
 • Την εγγύηση ποιότητας και συνεχούς τεχνικής υποστήριξης που τις συνοδεύει

KeyCenter

Το KeyCenter είναι μια υπηρεσία της KeyNorms η οποία υποστηρίζει διαδικασίες ηλεκτρονικής μάθησης και συνεργασίας σε μη πραγματικό χρόνο (ασύγχρονες). Το KeyCenter παρέχεται μέσω της ιδιόκτητης πλατφόρμας της KeyNorms, η οποία λειτουργεί ως πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης μάθησης με επιπλέον δυνατότητες δημιουργίας και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού (LMS – LCMS).

Η υπηρεσία KeyCenter παρέχει απεριόριστες δυνατότητες και μέσα στο χρήστη, τα οποία μπορούν να προσφέρουν ασύγκριτα πλεονεκτήματα αναφορικά με τις ασύγχρονες διαδικασίες μάθησης που σας ενδιαφέρουν. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα σειρές μαθημάτων (courses), ερωτηματολόγια και τεστ με τη χρήση προτύπων, καθώς και να επικοινωνούν με τους εκπαιδευόμενους όποτε το επιθυμούν σε ιδιωτικό (chat) ή δημόσιιο (forum)περιβάλλον. Η υπηρεσία μας εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την εφαρμογή διάφορων μεθόδων (κρυπτογράφηση, αναγνώριση μέσω κάμερας, κ.α.), ενώ προσφέρει πολύτιμα εργαλεία τόσο στους εκπαιδευτές όσο και στους εκπαιδευόμενους.

Η πρόσβαση στο KeyCenter γίνεται μέσω όλων των δημοφιλών περιηγητών (browser), ενώ είναι διαθέσιμο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με δυνατότητα επέκτασης σε περισσότερες γλώσσες. Οι κύριες λειτουργίες του που το καθιστούν πολύτιμο εργαλείο δουλειάς για κάθε χρήστη είναι:

 • Ασφαλής εγγραφή και διαχείριση χρηστών (κωδικοί, άδειες, κλπ.)
 • Διαχείριση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας (επισκόπηση προόδου, παρατήρηση εκπαιδευόμενων, διανομη εκπαιδευτικού υλικού, κλπ.)
 • Ανάπτυξη και διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού μέσω της υπηρεσίας KeyContent
 • Αξιολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευόμενων, υπολογισμός στατιστικών και υποβολή αναφορών προόδου μέσω της υπηρεσίας KeyCertify
 • Σύνδεση με Outlook Calendar

KeyCertify

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει οπωσδήποτε από μόνη της το δικό της νόημα και ουσία, καθώς εμπλουτίζει τις γνώσεις και ανοίγει νέους ορίζοντες στην οπτική των συμμετεχόντων. Εντούτοις πολύ συχνά μια εκπαιδευτική διαδικασία καταλήγει στη διενέργεια εξετάσεων για να διαπιστωθεί κατά πόσο έγιναν κατανοητά από τους συμμετέχοντες τα όσα διδάχθηκαν και ενδεχομένως να αξιολογηθούν με βάση τα αποτελέσματα.

Η KeyNorms παρέχει στους ενδιαφερομένους τη δυνατότητα διοργάνωσης ηλεκτρονικής εξέτασης και αξιολόγησης. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω διαδικτύου σε μη πραγματικό χρόνο μέσα σε ένα μοναδικά απλό, εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον. Τα οφέλη για τον είναι πολλαπλά τόσο απ’ την πλευρά του εξεταστή όσο και του εξεταζόμενου:

 • Εύκολη πρόσβαση και απλό περιβάλλον
 • Μεγάλη ποικιλία στη μορφή των ερωτήσεων (multiplechoice, ναι/όχι, ελεύθερου κειμένου, επιλογή εικόνας, κ.α.)
 • Απεριόριστος αριθμός ερωτήσεων που εμφανίζονται με προκαθορισμένη ή τυχαία σειρά
 • Προκαθορισμένος χρόνος εκπόνησης ερωτηματολογίου
 • Αξιολόγηση με δυνατότητα διακοπής/συνέχισης και επανάληψης με διατήρηση ιστορικού
 • Χρήση δεξαμενών ερωτήσεων για αυτοματοποιημένη δημιουργία ερωτηματολογίων
 • Σύνδεση με Outlook Calendar

KeyContent

Τα εργαλεία και οι τεχνικές που μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες είναι πολλές φορές ριζοσπαστικά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε  την εκπαίδευση γενικότερα. Αδιαμφισβήτητα ένα από τα κορυφαία πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) είναι η δυνατότητα καλύτερου, πληρέστερου και καταλληλότερου εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Το περιεχόμενο (content) των ηλεκτρονικών μαθημάτων είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποτελεί συχνά ένα από τα βασικότερα κίνητρα για την παρακολούθηση των μαθημάτων από τους συμμετέχοντες.

Τι προσφέρει η KeyNorms?

Η KeyNorms, έχοντας στη διάθεσή της στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των πελατών της. Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι κάτι παραπάνω από ένα μέσο παροχής γνώσεων και πληροφοριών, καθώς με το KeyContent η εκπαιδευτική διαδικασία απόκτα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να την καταστίσουν αναπόσπαστο κομμάτι της εργασιακής καθημερινότητας του εκπαιδευόμενου.

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ελέγξει το ρυθμό της εκπαίδευσης του, ενώ ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί διαρκώς την πρόοδο του. Εφαρμόζοντας συστηματικές διαδικασίες μεταφοράς των εκπαιδευτικών αρχών σε εκπαιδευτικό υλικό και αξιοποιώντας όλα τα πρόσφορα τεχνολογικά μέσα (πολυμέσα, παρουσιάσεις, εξομοιώσεις, κλπ.), το λογισμικό της KeyNorms εξασφαλίζει το μέγιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα συμμορφούμενο πάντα με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.

Η υπηρεσία KeyContent προσφέρει ασύγκριτα πλεονεκτήματα, καθώς:

 • Προσαρμόζεται στις ανάγκες και το ρυθμό του εκπαιδευόμενου, ενώ του προσφέρει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εργαλεία (γλωσσάρι, εκτύπωση, αναζήτηση, κλπ.)
 • Διατηρεί αυξημένο το ενδιαφέρον του με τη χρήση κειμένων, εικόνων, ήχων συνδέσμων, πολυμέσων και κάθε άλλου διαθέσιμου μέσου
 • Διαμορφώνει ακόμα και το πιο πολύπλοκο αντικείμενο σε διακριτές εκπαιδευτικές ενότητες για ευκολότερη επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων
 • Προσφέρει ποικιλία διαδικασιών αξιολόγησης με τη χρήση των μεθόδων του Key-Valuate
 • Παρέχεται μέσω οποιουδήποτε Συστήματος Διαχείρισης Εκπαίδευσης (LMS), ενώ αποθηκεύεται και τροποποιείται για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση
 • Μπορεί να αφορά οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αντικείμενο, από δεξιότητες πληροφορικής και τουρισμό μέχρι εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και κάθε τι άλλο.

KeyLive

Η υπηρεσία KeyLive βρίσκεται στη διάθεση σας προκειμένου να καλύψει τις συνεχείς ανάγκες για αλληλεπίδραση και επικοινωνία, η οποία δεν επηρεάζεται από τον παράγοντα της φυσικής παρουσίας του ατόμου. Προσφέροντας διαδικτυακές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, η υπηρεσία KeyLive μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τους παραδοσιακούς χώρους συναντήσεων και σεμιναρίων. Ανεξαρτήτως του σκοπού χρήσης της (online σεμινάριο, ηλεκτρονική συνάντηση, κλπ.), η υπηρεσία KeyLive δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται ταυτόχρονα σε ένα εικονικό χώρο συνάντησης με απεριόριστες λειτουργικές δυνατότητες, τη στιγμή που βρίσκονται στο σπίτι, το γραφείο ή οποιοδήποτε σημείο στον πλανήτη.

Η υπηρεσία KeyLive προσφέρει ένα ιδιαίτερα φιλικό, εξελιγμένο και αποτελεσματικό περιβάλλον με εργαλεία που θα κάνουν και τον πιο άπειρο χρήστη να αισθανθεί βολικά με τη χρήση της. Διαθέτει εύκολη πρόσβαση, δεν απαιτεί εγκατάσταση συγκεκριμένου λογισμικού, ενώ η λειτουργία του δεν προϋποθέτει κάποια ιδιαίτερη προηγούμενη γνώση από πλευράς χρήστη. Αναλυτικά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το KeyLive είναι:

 • Απεριόριστες λειτουργικές δυνατότητες (χρήση βίντεο και ήχου, chat, αξιολόγηση, πίνακας παρουσιάσεων και πολλά άλλα)
 • Υποστηρίζει την ελληνική, την αγγλική και άλλες 13 γλώσσες
 • Δυνατότητα εύκολης καταγραφής, αποθήκευσης και αναπαραγωγής του υλικού κάθε στιγμή
 • Μείωση κόστους μεταφοράς και διαμονής συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης και συνεργασίας
 • Μείωση χρόνου φυσικής απουσίας από τη δουλειά και συνεπαγόμενη αύξηση της παραγωγικότητας
 • Πολλαπλοί τρόποι πρόσβασης (Iphone, Ipad, Android)

KeyMeet

Το KeyMeet είναι η υπηρεσία που προσφέρει απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου. Αποτελεί την πρόταση της KeyNorms για ενδοεταιρική επικοινωνία και συνεργασία, η οποία ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις του σύγχρονουεργασιακού-εταιρικού περιβάλλοντος.

Εξαιτίας της απλότητας, της φιλικότητας προς το χρήστη και της πληθώρας των λειτουργικών της δυνατοτήτων, η υπηρεσία KeyMeet μπορεί να προσελκύσει τους πιο άπειρους χρήστες, αλλά και να ικανοποιήσει τους πιο απαιτητικούς. Με το KeyMeet μπορείτε να υπερβείτε την ένοια του χώρου και να έχετε πρόσβαση από κάθε σημείο του πλανήτη που διαθέτει σύνδεση ίντερετ. Ως εκ τούτου έχετε τη δυνατότητα να συνεργάζεστε στενά με οποιονδήποτε απαιτεί η εργασία σας, ανεξαρτήτως του που βρίσκεται τόσο εκείνος όσο και εσείς.

Η υπηρεσία KeyMeet προσφέρει γρήγορη, εύκολη και ασφαλή επικοινωνία και συνεργασία μεαξύ των συμμετεχόντων.

KeyPass

Το KeyPass είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης και επιχειρηματικής συνεργασίας που προσφέρει η KeyNorms. Είναι η ιδανική υπηρεσία για όσους αναζητούν λύσεις βασισμένες σε τεχνολογίες τελευταίας τεχνολογίας, προκειμένου να ολοκληρώσουν ή να αντικαταστήσουν με επιτυχία τις παραδοσιακές και συμβατικές μεθόδους κατάρτισης και συνεργασίας. Το KeyPass είναι ο ιδανικός συνδυασμός όλων των KeyServices και θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια επένδυση που θα αποδώσει βραχυπρόθεσμα, θα καλύψει όλες τις επαγγελματικές σας ανάγκες και θα ανοίξει νέους ορίζοντες για την επιχείρησή σας.

Το KeyPass είναι μια ολοκληρωμένη λύση και με αυτό εννοούμε ότι μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες σας για:

 • Εκπαίδευση και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση του KeyLive
 • Εκπαίδευση σε μη πραγματικό χρόνο και πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο σε εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες με τη χρήση του KeyCenter
 • Πολλοί τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας με τη χρήση του KeyMeet
 • Πλήρες σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης με τη χρήση του KeyCertify
 • Ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη χρήση του KeyContent

Το KeyPass απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κατάρτιση σε ανθρώπινο δυναμικό, εξατομικευμένη μάθηση και ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και συνεργασία. Η KeyNorms προσφέρει λύσεις που είναι αποτελεσματικές σε σχέση με το κόστος και το χρόνο, ξεπερνάνε τα εμπόδια στο χώρο και το χρόνο και αυξάνουν την παραγωγικότητα, ενώ τα στελέχη της προσφέρουν άμεση υποστήριξη.