Προσωπικά δεδομένα

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι για εμάς πολύ σοβαρή υπόθεση. Παρακάτω παρατίθεται η πολιτική της Κeynorms, εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία», αναφορικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την ιστοσελίδα www.keynorms.gr, η οποία εφεξής θα αναφέρεται ως «Ιστοσελίδα». Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν θα δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα ούτως ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για το πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας.

Η Ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών της όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως καθώς και μέσω cookies (βλέπε παρακάτω). Τα στοιχεία αυτά είναι το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση, η ειδικότητα και το έτος απόκτησης της, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα εν λόγω στοιχεία απαιτούνται για την εγγραφή ενός χρήστη ως μέλους στην ιστοσελίδα, την αποστολή newsletter και την εν γένει επικοινωνία μαζί του. Η διαχείριση και η προστασία των δεδομένων αυτών υπόκεινται στους όρους της παρούσας συμφωνίας καθώς και στις οικείες διατάξεις εθνικού και κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεσμεύεται να διαφυλάττει τον προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων των χρηστών και για τον λόγο αυτό δεν θα διαθέσει για εμπορικό/διαφημιστικό σκοπό τα στοιχεία που συλλέγει σε τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) χωρίς την ρητή συγκατάθεση των ίδιων των χρηστών, με την εξαίρεση των προβλεπόμενων στις σχετικές διατάξεις του νόμου περιπτώσεων. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά, μέσω του προσωπικού του ή συνεργατών, συνολικά ή τμηματικά, για στατιστικούς λόγους και για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα τροποποίησης ή/και διαγραφής των προσωπικών τους στοιχείων ανά πάσα στιγμή, με την υποβολή αντίστοιχης αναφοράς στον διαχειριστή της Ιστοσελίδας στο info@keynorms.gr. Οι χρήστες έχουν υποχρέωση να υποβάλουν αληθή και έγκυρα στοιχεία, ενώ τυχόν ευθύνες από την εσφαλμένη παροχή τους βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τους ίδιους.

Cookies

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, cookies για βοηθήσει την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη. Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser). Κάθε cookie περιέχει ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τα site που επισκέπτεται ο χρήστης και χρησιμοποιούνται για πολλούς λόγους όπως η λήψη στοιχείων σχετικά με το session id του χρήστη, τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί ο browser σας για να ‘διαβάσει’ την ιστοσελίδα καθώς και τον κωδικό πρόσβασής σας, πάντα κρυπτογραφημένο, μόνο εφόσον επιλέξετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό αυτόν ως μέλη. Γενικότερα τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα. Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον οδηγό πλοήγησής του στο διαδίκτυο (web browser) όσον αφορά τα cookies και την αποδοχή τους. Μπορείτε να επιλέξετε, αναλόγως με τον browser, ανάμεσα στο να αποδέχεστε αυτόματα όλα τα cookies (συνήθως αυτό τίθεται ως προεπιλογή), στο να υπάρχει προειδοποίηση πως χρησιμοποιούνται cookies σε ορισμένες περιπτώσεις και στο να μην επιτρέπετε γενικώς την χρήση cookies. Εάν επιλέξετε να μην επιτρέψετε την αυτόματη χρήση cookies υπάρχει το ενδεχόμενο να μη μπορείτε να έχετε πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς και των άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.